TBLE logo

Privacy beleid

Privacybeleid

 1. Definities 

  Onder [Bedrijfsnaam], wordt in dit privacybeleid verstaan [Bedrijfsnaam], gevestigd te [Adres], ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer [KvK-nummer].

 2. Persoonsgegevens die wij verwerken 

  [Bedrijfsnaam] verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

  [Bedrijfsnaam] verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: de afhandeling van je betaling, je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

 4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

  [Bedrijfsnaam] bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 5. Delen van persoonsgegevens met derden 

  [Bedrijfsnaam] verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

  [Bedrijfsnaam] gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

 7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

 8. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

  [Bedrijfsnaam] neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 9. Contact 

  Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je altijd contact met ons opnemen via het onderstaande adres.